Politika kvality společnosti

Politika kvality společnosti VAS Solutions s.r.o.

1 — Motto:

Dosažení a udržení kvality poskytovaných logistických služeb na úrovni žádané zákazníkem je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti.

Společnost VAS Solutions s.r.o. je zaměřena na poskytování komplexních logistických služeb pro zákazníky z různých odvětví průmyslu.

Nejvýznamnějším kritériem hodnocení úspěšnosti společnosti je kvalita a včasné plnění termínů při realizaci zakázek vůči zákazníkovi. Toto je zabezpečeno moderními technologiemi a systémy, kterými je společnost vybavena. Zvláštní důraz klade společnost na kontrolní mechanismy v průběhu celého procesu realizace zakázky.

Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování svého systému managementu kvality.

2 — Zákazník

Měřítkem kvality dodávek k zákazníkovi je důsledné plnění termínů a jeho spokojenost.

Výsledek naší práce splňují, nebo překonávají zákazníkem očekávanou kvalitu za použití moderních metod řízení.

3 — Firma

Hlavním cílem společnosti je dosažení nulových vad.

Všechny činnosti firmy se dějí na základě předepsaných postupů.

Firma dbá na odbornost všech svých pracovníků.

Všichni zaměstnanci pracující pro firmu jsou motivování k neustálému zlepšování svých činností.

4 — Zaměstnanci

Každý zaměstnanec je schopný a zodpovědný plnit úkol své práce.

Každý zaměstnanec je schopný detekovat kvalitně odvedenou práci z předešlého procesu.

Každý zaměstnanec ví, co dělat pro zabránění provedení nekvalitní práce.

Každý zaměstnanec přispívá k dobrému kolektivu ve firmě.
Ostrava, 25.06.2019
Petr Botlík — jednatel
revize 0, platné od 01.06.2019

Politika kvality společnosti VAS Solutions s.r.o.

1 — Motto:

Dosažení a udržení kvality poskytovaných logistických služeb na úrovni žádané zákazníkem je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti.

Společnost VAS Solutions s.r.o. je zaměřena na poskytování komplexních logistických služeb pro zákazníky z různých odvětví průmyslu.

Nejvýznamnějším kritériem hodnocení úspěšnosti společnosti je kvalita a včasné plnění termínů při realizaci zakázek vůči zákazníkovi. Toto je zabezpečeno moderními technologiemi a systémy, kterými je společnost vybavena. Zvláštní důraz klade společnost na kontrolní mechanismy v průběhu celého procesu realizace zakázky.

Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování svého systému managementu kvality.

2 — Zákazník

Měřítkem kvality dodávek k zákazníkovi je důsledné plnění termínů a jeho spokojenost.

Výsledek naší práce splňují, nebo překonávají zákazníkem očekávanou kvalitu za použití moderních metod řízení.

3 — Firma

Hlavním cílem společnosti je dosažení nulových vad.

Všechny činnosti firmy se dějí na základě předepsaných postupů.

Firma dbá na odbornost všech svých pracovníků.

Všichni zaměstnanci pracující pro firmu jsou motivování k neustálému zlepšování svých činností.

4 — Zaměstnanci

Každý zaměstnanec je schopný a zodpovědný plnit úkol své práce.

Každý zaměstnanec je schopný detekovat kvalitně odvedenou práci z předešlého procesu.

Každý zaměstnanec ví, co dělat pro zabránění provedení nekvalitní práce.

Každý zaměstnanec přispívá k dobrému kolektivu ve firmě.
Ostrava, 25.06.2019
Petr Botlík — jednatel
revize 0, platné od 01.06.2019ě.