Cookies

Jaké používáme na webu cookies?

Jsme VAS Solutions s.r.o.,  sídlem Lihovarská 694/40E, Ostrava-Kunčičky, 718 00, IČO 05326974

Zastihnete nás na:

E-mail: info@vas-solutions.cz

Tel.: +420 724 158 058

Provozujeme web na adrese www.vas-solutions.cz. Na něm pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které moje webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého mé webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují mi vaše zařízení rozeznat a podle toho stránky přizpůsobit, provést analýzu chování návštěvníků, zobrazit určitý obsah aj. 

Jaké typy cookies používáme?

Technické, funkční (nezbytně nutné) – ty jsou nutné k zobrazení webové stránky. Také aby jsme věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web vylepšovat.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce níže na této stránce.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám stránky nemohli bezpečně a správně zobrazit.

Analytické cookies je možné zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Ten můžete vzít kdykoliv zpátky.

Jak můžete zabránit využívání cookies?

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu se zpracováním. Dále můžete práci s cookies upravovat přes nastavení prohlížeče nebo webové stránky prohlížet v tzv. anonymním režimu. 

Další informace:

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics,  mohou být data na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. 

Cookies používané na naší webové stránce:

Název Typ Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
cookieyes-consent Nezbytně nutné VAS Solutions s.r.o. 1 rok CookieYes nastavuje tento soubor cookie tak, aby si pamatoval preference souhlasu uživatelů, aby byly jejich preference respektovány při dalších návštěvách tohoto webu. Neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje o návštěvnících stránek.
elementor Nezbytně nutné Elementor 1 rok Šablona WordPress webu používá tento soubor cookie. Umožňuje vlastníkovi webu implementovat nebo měnit obsah webu v reálném čase.
sid Analytická Seznam.cz 1 měsíc Sid cookie obsahuje digitálně podepsané a šifrované záznamy ID účtu Google uživatele a posledního času přihlášení.
_gcl_au Analytická googletagmanager.com 3 měsíce Správce značek Google nastavuje soubor cookie tak, aby experimentoval s účinností inzerce webových stránek využívajících jejich služby.
_fbp Analytická facebook.net 3 měsíce Facebook nastavuje tento soubor cookie tak, aby zobrazoval reklamy na Facebooku nebo na digitální platformě založené na reklamě na Facebooku po návštěvě webové stránky.
test_cookie Reklamní .doubleclick.net 15 minut doubleclick.net nastavuje tento soubor cookie, aby zjistil, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.
IDE Reklamní .doubleclick.net 1 rok 24 měsíců Cookies Google DoubleClick IDE ukládají informace o tom, jak uživatel používá webovou stránku, aby mu byly prezentovány relevantní reklamy podle uživatelského profilu.

Další informace o tom, jak soubory cookie třetích stran společnosti Google fungují a jak nakládají s vašimi údaji, naleznete na stránce: Google Privacy Policy